Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

"Vyzvědačská aféra" krnovského obchodníka 1938-1948

Zajímavosti z dějin Slezska (») | 10. 11. | přečteno: 167× | komentáře: 0
Období nacistické okupace se vyznačuje množstvím dramatických lidských příběhů, z nichž zdaleka ne všechny lze jednoznačně morálně hodnotit. Patří k nim i případ Jana Chlupáčka, který se po druhé světové válce ocitl mezi osobami souzenými Mimořádným lidovým soudem v Opavě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Náhrobek rodiny Scheiblichů v Třemešné – svědek tragédie slezské rodiny ve 20. století

Zajímavosti z dějin Slezska (») | 15. 2. | přečteno: 323× | komentáře: 0
scheiblich.jpgObec Třemešná (dříve Röwersdorf) v okrese Bruntál patří k lokalitám, které po druhé světové válce prošly radikální změnou osídlení. Na místním hřbitově se dochovalo několik původních náhrobků německých obyvatel. Mezi nimi je jeden, který zaujme doplňujícími údaji u dvou ze čtveřice jmen na stéle. První dva pochovaní, manželé Anton a Aloisie Scheiblichovi, byli podle všeho vcelku běžnými venkovany. U jména jejich syna Franze je uvedeno, že šlo o tzv. důstojnického zástupce (Offizierstellvertreter), tedy držitele vyšší poddůstojnické hodnosti zavedené v rakousko-uherské armádě roku 1915. Ani to by náhrobek nečinilo nikterak zvláště výjimečným, řada veteránů c. k. armády a jejich pozůstalých v německých oblastech českých zemí se ke své vojenské minulosti hlásila. Poměrně unikátní je ovšem údaj u posledního jména na náhrobku, Karla Heinze Scheiblicha. Ten zahynul roku 1941 jako poddůstojník Luftwaffe. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plukovník Aristiden Wagenbauer von Kamfruf

Zajímavosti z dějin Slezska (») | 10. 2. | přečteno: 239× | komentáře: 0
img-9260.jpgNa hřbitově v obci Zátor na Bruntálsku se dochoval výstavný náhrobek rychtářské rodiny Krischkerových z Nových Heřminov. Že se jednalo o rodinu poměrně významnou, dokládá zmínka o dědičném rychtáři Franzi Krischkerovi v Čakové v roce 1841 ze zátorské farní kroniky či několik záznamů z kroniky Nových Heřminov o „dědičném soudci“ Krischkerovi ze sklonku 19. století. Ponechme nyní stranou genealogii nesporně zajímavého rodu. Z hlediska tématu tohoto pojednání je důležité další jméno na náhrobku – Aristides Wagenbauer von Kamfruf, plukovník pěšího pluku č. 1. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Houslista válečným zločincem - příběh Alfreda Schilda

Zajímavosti z dějin Slezska (») | 10. 2. | přečteno: 240× | komentáře: 0
Retribuční soudnictví v poválečném Československu již bylo zdokumentováno řadou podnětných případových studií.[1] Poněkud stranu dosavadního badatelského zájmu však stojí činnost Mimořádného lidového soudu (MLS) v Opavě, který zasluhuje pozornost již díky specifičnosti svého obvodu.[2] Do působnosti předmětného justičního orgánu totiž spadalo jak Hlučínsko, které bylo v letech 1938–1945 přivtěleno přímo k Říši,[3] tak převážně česká oblast Opavska a Bílovecka za okupace začleněná do sudetské župy[4] a v neposlední řadě západní část opavského Slezska s dominujícím německým osídlením. Z konkrétních případů řešených před opavským tribunálem se jisté badatelské pozornosti logicky dostalo především případům nacistických zločinů spáchaných přímo na Opavsku,[5] podstatně méně reflektovány jsou kauzy spojené s válečnými zločiny mimo československé území. K těm patřil i nepříliš známý případ Alfreda Schilda.[6] číst dál